Hoàn thiện toàn bộ nội thất nhà hàng X132 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

PulaDecor Tác giả PulaDecor 01/08/2023 24 phút đọc

Hoàn thiện toàn bộ nội thất nhà hàng X132 Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá trình từ thời điểm đặt hàng đến bàn giao cho kịp ngày khai trương của nhà hàng tròn 1 tháng

Quá trình hoàn thiện tại xưởng Cát Lái - Bình Dương

Quá trình hoàn thiện tại xưởng Cát Lái – Bình Dương

Quá trình hoàn thiện tại xưởng Cát Lái - Bình Dương

Quá trình hoàn thiện tại xưởng Cát Lái – Bình Dương

Quá trình hoàn thiện tại xưởng Cát Lái - Bình Dương

Quá trình hoàn thiện tại xưởng Cát Lái – Bình Dương

Vận chuyển xe hàng ra Hà Nội, bàn giao tại công trình số 1 Hạ Yên – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội

Bàn giao hàng tại công trình

Bàn giao hàng tại công trình

Bàn giao hàng tại công trình

Bàn giao hàng tại công trình

Bàn giao hàng tại công trình

Bàn giao hàng tại công trình

Bàn giao hàng tại công trình

Bàn giao hàng tại công trình

Bàn giao hàng tại công trình

Bàn giao hàng tại công trình

Bàn giao hàng tại công trình

Bàn giao hàng tại công trình

Quá trình hoàn thiện, đưa vào vận hành

Hoàn thiện công trình sẵn sàng đưa vào vận hành

Hoàn thiện công trình sẵn sàng đưa vào vận hành

Hoàn thiện công trình sẵn sàng đưa vào vận hành

Hoàn thiện công trình sẵn sàng đưa vào vận hành

Hoàn thiện công trình sẵn sàng đưa vào vận hành

Hoàn thiện công trình sẵn sàng đưa vào vận hành

Hoàn thiện công trình sẵn sàng đưa vào vận hành

Hoàn thiện công trình sẵn sàng đưa vào vận hành

Hoàn thiện công trình sẵn sàng đưa vào vận hành

Hoàn thiện công trình sẵn sàng đưa vào vận hành

Hoàn thiện công trình sẵn sàng đưa vào vận hành

Hoàn thiện công trình sẵn sàng đưa vào vận hành

Hoàn thiện công trình sẵn sàng đưa vào vận hành

Hoàn thiện công trình sẵn sàng đưa vào vận hành

Hoàn thiện công trình sẵn sàng đưa vào vận hành

Hoàn thiện công trình sẵn sàng đưa vào vận hành

Hoàn thiện công trình sẵn sàng đưa vào vận hành

Hoàn thiện công trình sẵn sàng đưa vào vận hành

Hoàn thiện công trình sẵn sàng đưa vào vận hành

Hoàn thiện công trình sẵn sàng đưa vào vận hành

 

PulaDecor
Tác giả PulaDecor Admin
Bài viết trước Hoàn thành nội thất công trình tòa nhà Bcons Quận 7 cho đối tác Bcons

Hoàn thành nội thất công trình tòa nhà Bcons Quận 7 cho đối tác Bcons

Bài viết tiếp theo

Tại sao giường khách sạn lại êm hơn giường ở nhà?

Tại sao giường khách sạn lại êm hơn giường ở nhà?
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo